IMG_0212

Ảnh hiện trạng phòng kế toán

CAMERA 06

     Ảnh thiết kế phòng kế toán view 1

CAMERA 05

Ảnh thiết kế phòng kế toán view 2

IMG_0979

Ảnh thi công phòng kế toán view 1

IMG_1100

Ảnh thi công phòng kế toán view 2

IMG_1099

Ảnh thi công phòng kế toán view 3

IMG_1101

Ảnh thi công phòng kế toán view 4

IMG_1105

Ảnh thi công phòng kế toán view 5

IMG_0241

Ảnh hiện trạng phòng phó giám đốc view 1

IMG_0238

Ảnh hiện trạng phòng phó giám đốc view 2

phó GĐ c2

Ảnh thiết kế phòng phó giám đốc view 1

pho giam doc c1 new

Ảnh thiết kế phòng phó giám đốc view 2

phó GĐ c5

Ảnh thiết kế phòng phó giảm đốc view 3

pho giam doc c2

Ảnh thiết kế phòng phó giám đốc view 4

IMG_1869

Ảnh thi công phòng phó giám đốc view 1

IMG_1072

Ảnh thi công phòng phó giám đốc view 2

giam doc new c6

Ảnh thiết kế phòng giám đốc 1 view 1

02

Ảnh Thiết Kế Phòng Giám Đốc view 2

IMG_1878

Ảnh thi công phòng giám đốc view 1

IMG_1074

Ảnh thi công phòng giám đốc view 2

IMG_1873

Ảnh thi công phòng giám đốc view 3

IMG_1874

Ảnh thi công phòng giám đốc view 4

IMG_0216

Ảnh hiện trạng phòng lễ tân view 1

IMG_0215

Ảnh hiện trạng phòng lễ tân view 2

IMG_0214

Ảnh hiện trạng phòng lễ tân view 3

tang 1 c4

Ảnh thiết kế phòng lễ tân view 1

VAN PHONG T1

Ảnh thiết kế phòng lễ tân view 2

IMG_1861

Ảnh thi công phòng lễ tân view 1

IMG_1103

Ảnh thi công phòng lễ tân view 2

IMG_1102

Ảnh thi công phòng lễ tân view 3

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *