IMG_2102

 

Ảnh thiết kế phòng khách view 1

 

 

IMG_2101

 

Ảnh thiết kế phòng khách view 2

IMG_2099

 

Ảnh thiết kế phòng khách view 3

IMG_2100

Ảnh thiết kế phòng bếp view 1

 

IMG_2103

Ảnh thiết kế phòng bếp view 2

IMG_2098

Ảnh thiết kế phòng bếp và phòng khách

IMG_2106

Ảnh thiết kế phòng ngủ view 1

IMG_2105

Ảnh thiết kế phòng ngủ view 2

IMG_2104

Ảnh thiết kế phòng ngủ view 3